Obieg podkładów kolejowych

Elementy torów.  Sprężane podkłady kolejowe typu B 70 stosowane są w milionowych ilościach. Odznaczają się one długą żywotnością rzędu 40 lat i bardzo dobrą stabilnością w podłożu, co czyni je predysponowanym wyrobem wielu firm wykonawczych.

Ciężka atletyka. Dobrą stabilność w podłożu zawdzięczają dlugie na 2,5 m podkłady swojej masie rzędu ca. 300 kg. Ciężary te są szczególnym wyzwaniem dla stosowanych w procesie produkcyjnym maszyn.

Wolna droga dla udokumentowanej jakości. Nie bez znaczenia są ostre wymogi jakościowe w stosunku do produkowanych podkładów kolejowych. REKERS wspomaga producentów przy racjonalnej produkcji i komputerowej dokumentacji i kontroli jakości.