Dział serwisowy

Przekazywanie kompetencji. Wymagania odnośnie najwyższej jakości, krotkie czasy realizacji zamówień, małe zamówienia wymagają wysokiej dyspozycyjności maszyny i doświadczonego personalu obsługi. By sprostać tym wymogom firma Rekers oferuje swoim klientom nie tylko innowacyjne i wydajne maszyny i urządzenia, ale również partnerski serwis.

Serwis, „gorąca linia serwisowa”, diagnozowanie na odległość, ekspresowa wysyłka części zamiennych w ciągu kilku godzin. Szkolenia dla personelu obsługi i serwisu są dla naszego działu obsługi klienta normalną rzeczą. Do dyspozycji naszch klientów stoi tu nasz doświadczony personel serwisu.

Stoimy do dyspozycji przy deficytach naszych klientów przy instlacji maszyn, ich przebudowie, rozszerzaniu oprogramowania, rozruchu, utrzymaniu w ruchu i serwisowaniu w ich zakładach.

Szybkie czasy reakcji są dla nas ważne. By poprawić efektywność produkcji oferujemy naszym klientom następującą paletę naszych usług. Są to pomoc przy: modernizacjach, umowy serwisowe, przygotowywanie propozycji na nieodzowne części zamienne, czy też doradztwo w kierunku podwyższania jakości produkcji, aż po optymalizację całości strefy produkcji.

Szkolenia personelu produkcyjnego. Wydajność i opłącalność produkcji wyrobów betonowych zależy od wielu faktorów. Jednym z aspektów, który nie powienien zostać pominięty jest stałe podwyższanie kwalifikacji pracowników, ponieważ dobrze wyszkolony personel obsługi maszyn, personel serwisowy jest kluczem do osiągania wysokiej wydajności i jakości. Firma REKERS, jako solidny partner, oferuje na tym polu regularne prowadzenie szkoleń w swojej siedzibie w Spelle, jak i również na miejscu, w zakładach betonowych klienta.

Programy treningiowe na miejscu. Również szkolenia grupowe na miejscu – dla operatorow maszyn, technikow i oczywiście personelu serwisu stoją do dyspozycji – i to zarówno w czasie rozruchu maszyn, jak i dla optymalizowania działań w czasie bieżącej produkcji.

Indywidualne podejście. Punktem ciężkości oferowanych przez nas seminariów szkoleniowych  jest program obsługi maszyn, przy czym uwzględnione są indywidualne umiejętności uczestnikow szkolenia.
Poprzez optymalne wielkości grup szkoleniowych w kombinacji teorii z praktyką osiągamy bardzo dobre wyniki kursow. Nasi klienci potwierdzają fakt, że dobrze przeszkolony pracownik jest rownież dobrze umotywowanym pracownikiem. Zalety szkoleń mówią same za siebie. Są to:

•    lepsza znajomość techniki maszyn
•    szybsze osiągnięcie potencjału produkcyjnego
•    zoptymalizowanie kroków produkcyjnych i polepszenie bezpieczeństwa pracy
•    wyższe wykorzystanie maszyn
•    podwyższona jakość wyrobów i zmiejszenie ilości odpadów