Linia produkcyjna „Sandosit“

Przy linii produkcyjnej do wytwarzania materiału Sandosit chodzi o produkcję nowej generacji kruszywa lekkiego do zastosowania w przemyśle produkcji betonu i wyrobów betonowych.

Zalety Sandositu

Do produkcji Sandositu  jako materiału wyjściowego nie są potrzebne autoklawy. Sandosit jako materiał odznacza się niską gęstością rzędu 350kg/m³ bis 900kg/m³. Uziarnienie 0-2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm oraz 6-12 mm pozwalają na bardzo elastyczne produkowanie wyrobów docelowych, które cechuje doskonałe wartości izolacji cieplnej, wysoka odporność na wilgoć i wysoka odporność ogniowa. Produkcja Sandositu jako kruszywa jest również ekologiczna, ponieważ brak tutaj emisji CO2. Przy Sandosicie  nie powstają odpady, ponieważ resztki mogą być ponownie użyte w produkcji.

Zastosowanie Sandositu

Sandosit jako kruszywo wyjściowe może być zastosowany w produkcji lekkich wyrobów finalnych, jak:

  • Lekkie bloczki o wysokiej wartości izolacyjnej

  • Lekkie prefabrykaty

  • Lekki tynk izolacyjny oraz lekkie zaprawy budowlane

  • Wypełnienia pod jastrych (posadzki) oraz dachy

  • Materiał wypełniający dla kanałów, w budownictwie mieszkaniowym i drogowym