Sterowania

Sprzężona efektywność. Sprzężenie wszystkich sterowań (SPS) z serwerem Windows NT poprzez sieć Profibus umożliwia szybką wymianę informacji pomiędzy różnymi procesami.

Nasi doświadczeni fachowcy projektują i wykonują solidne i efektywne sterowania, które umożliwiają niezawodne funkcjonowanie produkcji. Preferowana technologia szyn profibus redukuje do minimum okablowanie linii produkcyjnej. Ingerencja w bieżące procesy możliwa jest z każdego pulpitu sterowniczego linii.

 

Steuerung-Fernwartung-DEU_ENG

Operator składową sterowania. Przejrzysta i intuitywna powierzchnia obsługi z znanej optyce windows czynią wybór i wprowadzanie parametrów dziecinnie łatwym. W indywidualnych wizualizacjach maszyn zintegrowanych jest wiele funkcji sterowania. Banki danych zaprogramowane są w najnowszej wersji windows. Zarządzają one parametrami produkcji i zezwoleniami dostepu do sterowania, archiwizują dane produkcyjne i błędy. Udostępniają one te dane dołączonych do nich centrów obliczeniowych. Wydruki list z licznymi opcjami filtrowania jak i wymiana sygnałów z systemem SAP jest możliwa.

Obserwacja i zrozumienie meldunków. Pełna grafika ukazuje przejrzyście sytuację produkcyjna maszyny. Meldunki błędow ukazywane są na monitorze graficznie i formie tekstowej. Graficzne ikony z danymi produkcyjnymi ukazuja na jeden rzut oka całkowitą sytuację aktulnego przebiegu procesu produkcyjnego.

Steuerung-Mischanlage

Rekers poiada certyfikaty UL wg normy NITW E 191471

Sterowania firmy REKERS dla węzłów betoniarskich i instalacji dozowniczych sprawdziły się stukrotnie w praktyce i odznaczają się zrozumiałą intuitywną powierzchnią obsługi, przemyślanym oprogramowaniem, „samouczącym sie” programem i przystosowaną do praktyki ich obsługą. Każde z naszych sterowań zoptymalizowane jest do indywidualnych potrzeb klienta i użytkowanych maszyn.

Retrofit – program fitnes dla sterowań linii produkcyjnych. Celem programu retrofit jest podwyższenie zdolności produkcyjnych i wydajności maszyn i urządzeń w zakładzie betonowym. Starsze maszyny i urządzenia są zwykle, dzięki regularnemu serwisowaniu w dobrej kondycji mechanicznej. Technika sterowania, napędów czy zabezpieczeń antywypadkowych nie odpowiada jednak z reguły aktualnemu stanowi techniki. W licznych przypadkach niektórzy dostawcy zaprzestali produkcji sprawdzonych komponentow, które w wypadku następnej awarii nie są dostępne. W następstwie czynności retrofit przestarzałe komponenty zostaja zastępowane nowymi, nowoczesnymi, odpowiadającymi aktualnym standardom komponentami czy też technologiami poszerzającymi niejednokrotnie zakres funkcjonowania. Celem działania jest zoptymimalizowanie przetwarzania betonu poprzezz zabezpieczenie sprawności sterowania i techniki napędów.

 

Steuerung-Schaltschrank-alt-neu

 

Steuerung-Maschine

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. System sterowania firmy REKERS dzieli całość linii produkcyjnej na różne strefy. Każda ze stref chroni personal obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami przed niebezpiecznymi sytuacjami. W wypadku zagrożenia urządzenia zabezpieczające odłączają zdefiniowany obszar niebezpieczny i sygnalizują tę sytuację w realnym czasie na monitorze.

Steuerung-Sicherheit