W końcu ubiegłego roku pan Jonas Sperver objął funkcję kierownika działu do spraw sprzedaży firmy REKERS GmbH. Objął on jednocześnie przy tym funkcję członka ścisłego kierownictwa tej rodzinnej firmy. Pan Jonas Sperver przeszedł wszystkie instancje w przedsiębiorstwie, poczynając od produkcji, poprzez projektowanie, aż po sprzedaż, co zaowocowało zdobyciem wielu doświadczeń w skali międzynarodowej w przemyśle produkcji maszyn do produkcji wyrobów betonowych.
Jako nowy kierownik działu sprzedaży pan Jonas Sperver odpowiedzialny jest również za marketing, projektowanie oraz sprzedaż całego przedsiębiorstwa. Ma on klarowne wyobrażenie co do wyzwań na nowej pozycji. Jest to: „cały nasz zespół dąży do osiągnięcia wysokiego stopnia powiązania z naszymi Klientami poprzez optymalne połączenie serwisu i dopasowanie ofert do ich życzeń. Dodatkowo chcemy wprowadzić w życie wiele idei i nowych koncepcji, by zdobyć nowe rynki nowymi drogami sprzedaży” Również oboje prezesów zarządzających firmy, państwo Annette i Norbert Foppe są bardzo radzi z obecności nowej osoby w kierownictwie przedsiębiorstwa. „w osobie pana Jonasa Spervera znaleźliśmy odpowiednią osobę dla tych ważnych zadań, ponieważ zna on świetnie zarówno rynek, jak i naszą firmę”
Gratulujemy panu Sperverowi z racji objęcia stanowiska i życzymy na przyszłość wielu sukcesów!