RS Handlingssystem

Obieg produkcyjny strony mokrej

Strona mokra zbudowana jest jako system modularny, który może być dostosowany do potrzeb na miejscu i może być rozbudowywany dalej modularnie.

Główne komponenty systemu to:
– podajnika wyrobów w wersji podajnika zapadkowego ze stacją narożnikową
– szczotka wyrobów
– urządzenie załadowcze dla mobilnych regałów składowania
– stacja wymiany regałów sezonowania

Obieg produkcyjny strony suchej

Strona sucha jest również zbudowana modularnie i składa się z następujących komponentów:
– stacji wymiany regałów sezonowania
– urządzenia rozładowczego dla mobilnych regałów składowania
– podajnika wyrobów w wersji podajnika zapadkowego ze stacją narożnikową
– pakieciarki REKERS
– obrotnicy palet
– szczotki palet
– stacji oliwienia palet
– podajnika pakietów wyrobów
– stacji przeformowywania