Wężły betoniarskie

Silosy, podajniki taśmowe, dozowanie do mieszarek, jak i dozowanie barwnikow, dodatków i wody oraz zintegrowane elektroniczne sterowanie – firma REKERS dostarcza kompletną infrastrukturę, która potrzebna jest do produkcji betonu. Nasze wężły betoniarskie odznaczają się precyzyjnym dozowaniem kruszywa.  W banku danych zachowane są receptury dla wszystkich rodzajów betonu. Poziom wilgotności kruszywa oraz zawartość wody w mieszance mierzona jest dokładnie za pomocą techniki mikrofalowej. Gwarantuje to jedorodną konsystencję zarobu.

Przy pomocy opracowanego przez firmę REKERS sterowania obliczeniowego można efektywnie i przejrzyście kontrolować wszystkie procesy w produkcji wyrobow betonowych. Sprzężenie wszystkich sterowań (SPS) z jednym serwerem poprzez Industrial Ethernet i szynę Profibus umożliwia szybka wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi procesami. Od sterowania, poprzez archiwizowanie danych, zarządzanie parametrami produkcji, aż po serwisowanie via internet – wszędzie i o każdej porze klient ma kontrolę nad swoją linia produkcyjną.

Jedno kliknięcie myszką pozwala na przestawienie produkcji na nowy wyrób. Intuitywna wizualizacja wszystkich kroków ułatwia sterowanie procesów i analizę błędow. Składniki i parametry jakościowe poszczególnych zarobów można zachować w pamięci i je o każdej porze wywołać. W taki sposób można „reprodukować” jakość.