Project Description

Wibroprasa KRS 3

Wibroprasa Rekers KRS3 jest hydraulicznie napędzaną uniwersalna maszyną z opcjonalna wibracja typu Vario-Serwo. Odznacza sie ona wysoka wydajnością oraz elastycznością. Posiada ona intuitywną obsługę i jest dokładnie właściwą maszyną dla efektywnej produkcji kostki, dużogabarytowych płyt, krawężników, pustaków oraz bloczków i wyrobów specjalnych.

Sanki prowadzenia formy i stempla wyposażone są w dźwigniowy system wyrównawczy i są – jaki i szuflady betonu – napędzane hydraulicznie. Znaczną redukcję czasów przezbrajania form uzyskuje się poprzez opcjonalne zastosowanie szybkiego, pneumatycznego ryglowania formy i stempla. Mostki statyczne i stół wibracyjny wyposażone są w wysoceodporne listwy zużywające się .

Cała strona napełniania betonem licowym maszyny KRS3 jest rozryglowywana otwiera się na bok, co umożliwia nieskomplikowaną wymianę formy, jak i ułatwia czyszczenie maszyny.
Ustalenie kierunku otwierania strony betonu licowego odbywa się w fazie jej projektowania.

Maszyna KRS 3 może być wyposażona ponadto w wiele opcji, jak:
-- szczotka stempla wzdłużna i poprzeczna
-- rotacyjna szczotka stempla
-- blacha przesuwna Colormixu dla obu stron betonu maszyny
-- blacha przesuwna -- urządzenie do nakładania styropianu
-- urządzenie trzpienia ciągnącego
-- urządzenie do wymiany form
-- centralne smarowanie
-- hydrauliczne zgarniaki na szufladach betonu z przodu i z tyłu

REKERS KRS3 Block Machine and Handling System (Muenstermann)

REKERS KRS3 Block Machine and Handling System (Mackiewicz)