Obie produkcyjny podkładów dolnych

Manualne oraz półautomatyczne obiegi pracy zastąpione zostają zastąpione manipulatorem dla magazynowania ppodkłądów dolnych i urządzenia do ich odbijania, czyszczenia i oliwienia. Również doprowadzanie i umiejscowianie ważnych dla produkcji uszczelek odbywa sie automatycznie. Urządzenie transportowo-sztaplujące stawia czoła „rajdom” wózków widłowych po hali. Funkcjonowanie poszczególnych stacji obiegu wyygląda następująco:

Odbijanie podkłądów górnych względnie dolnych z podstawionej rury. Bez manualnego przestawiania młoteczki odbijające podkład automatycznie ustawiają się do danej średnicy wyrobu. Częstotliwość uderzeń  może być ustawiana w zależności od potrzeb.

Stanowisko czyszczenia pracuje we wszystkich zakresach średnic i kształtów podkładów. Trzyosiowe sterowanie z automatycznym rozpoznawaniem typu podkładu dolnego zapewnia optymalne ich czyszczenie. Dalszą innowacją firmy REKERS jest robot przemysłowy do czyszczenia podkładów. Jest on dostępny z instalacją do odsysania pyłów lub z kabiną odsysania.

System transportu i sztaplowania podkładów służy do ich automatycznego poboru, transportu i oszczędzającego miejsce składowania. W specjalnych chwytakach zintegrowne jest automatyczne rozpoznawanie typu podkładu. Eleminuje to straty czasu przy przestawianiu średnic przy produkcji krotkich serii wyrobów.

Podwójną funkcje posiada tzw. „obrotnica kombinowana”, która oprócz obracania ciężkich podkładów nakłada na nie uszczelki. Eleminuje to niebezpieczeństwo wypadkow w przypadku wykonywania tej pracy ręcznie.

Manipulator magazynu podkładow dolnych zapewnia w pełni automatyczne ich składowanie, zarządzanie i pobór do produkcji przy każdej średnicy. Sterownie linii produkcyjnej REKERS integruje manipulator, jak i inne, poszczególne moduły produkcyjne w automatyczny obieg wytwarzania produktów.