Obieg paletowy

Obieg paletowy zapewnia bezwstrząsowy transport rur betonowych od maszyny przez sezonownię aż do pozycji odbioru.

Optymalne rampy przyśpieszenia na napędach oraz wysoka dokładność pozycjonowania zapewniają bezzakłóceniowy transport wyrobów. Po osiągnięciu zadanego czasu oddziaływania kołpaki rozporowe zdejmowane są automatycznie z wyrobów i odprowadzane do platformy robót finiszowych.

Magazyn palet służy jako bufor i zapewnia w ten sposób niezależne odbieranie jak i wprowadzanie palet do obiegu produkcyjnego.