Obieg produkcyjny dla rur

Manipulatory. Nasze manipulatory rur transportują w powietrzu, niezależnie od rodzaju posadzki, rury w płaszczach formy lub rozszalowane rury oraz wysezonowane produkty. Napędy serwo odstawiają wyroby precyzyjnie na przewidzianej pozycji. Pokonywane drogi kontrolowane są cyfrowo na wszystkich osiach. Typ rury jest rozpoznawany, i jeśli konieczne nastepuje ich obrot.

Obrotowe pobieranie rury. Jeżdżące na szynach obrotowe pobieranie rur jest multitalentem. Zabiera ono rury od maszyny produkcyjnej i transportuje je do dalszej obróbki. Opcjonalnie może ono zakładać automatycznie kosze zbrojeniowe, jak i zarządzać kołpakami rozporowymi (nakładanie, zdejmowanie )

Efektywna produkcja. Tzw. „wolne programowanie“ w sterowaniach firmy REKERS umożliwia kombinację wielu kroków roboczych, jak: automatyczne wprowadzanie do sezonowni, odbiór z sezonowni, zakładanie kosza zbrojeniowego oraz zarządzanie kołpakami rozporowymi. Zmienne parametry, dzienne plany produkcji mogą być szybko wprowadzane w życie.

REKERS Pipe-Handling System