Stacja kontroli

Kontrola i zapewnienie jakości wyrobów. Stacje kontroli jakości dla rur i kręgow zapewniają wymagane świadectwa zachowania tolerancji przy produkcji rur i kręgów. Różnorodne parametry pomiarowe są mierzone i dokumentowane by zapewnić producentom pewność, że ich wyroby zachowują wymagane wymiary i ich funkcjonowanie na lata.

Wyrafinowane oprogramowanie prezentuje wyniki pomiarow i je dukumentuje. Oprócz tego wykonywany jest opis na wyrobie, by zapewnić ich jednoznaczne przyporządkowanie rownież poza zakładem produkcyjnym.

Poszczególne pozycje stacji kontroli jakości to:
– gradowanie
– kontrola szczelności
– pomiar dokładności
– opis wyrobu
– manipulator stosów wyrobów

Kontrola i protokół pomiaru. Szczegółowe graficzne przedstawienie aktualnych i zarchiwizowanych danych pomiarowych przedstawiane jest zarówno na monitorze, jak i jako wydruk. W taki sposób można bezpośrednio ingerować w produkcję celem skorygowania parametrów jakości.

REKERS Pipe Testing System